Koppert Cress wordt steeds vaker ontdekt als ‘huiskamer’ voor organisaties die een bijdrage willen leveren om Nederland te laten uitgroeien tot de gezondste delta ter wereld. Deze week mocht ik gastheer zijn van Eten+Welzijn, een nieuw platform dat zich bezighoudt met voeding en gastvrijheid in de zorg.

Eten+Welzijn kan al rekenen op de steun van ondermeer branchevereniging ActiZ en het platform Patiënt & Voeding en kreeg op de website www.etenwelzijn.nl zo’n 200 steunbetuigingen van professionals en organisaties. Zorgaanbieders die zich bij de stichting aansluiten krijgen toegang tot relevante content, netwerkbijeenkomsten, doelgroepgerichte workshops, een digitale leeromgeving en een kennismarkt.

In Monster werd ingegaan op het thema “ondervoeding” bij ouderen. Met 400 doden per jaar en 1,8 miljard euro aan (zorg) kosten geniet dit onderwerp grote aandacht bij het ministerie van VWS.

Al bijna 10 jaar wordt geroepen dat de aandacht voor voeding in de scholing van artsen gedurende de negen jaar durende opleiding moet worden verhoogd. Nu lijkt eindelijk de tijd rijp om de beroepscompetenties aan te scherpen zodat er een verplichting tot bijscholing komt.

In bijgaand filmpje licht Jacques Dekker​ het belang en noodzaak van Eten+Welzijn toe.