Een van de vele mooie initiatieven waar Koppert Cress zich graag voor inzet is de TransitieCoalitie Voedsel. In korte tijd hebben ruim 100 pioniers zich rondom Willem Lageweg (voormalig directeur MVO Nederland) verzameld. Zij streven naar een gezond leven op een gezonde planeet; voor iedereen. Een nobel streven, maar dat is geen vanzelfsprekendheid meer.

Veel burgers zijn onvoldoende in staat duurzamer en gezond te leven of hebben hiervoor het geld niet voor over. De consument raakt in toenemende mate vervreemd van de herkomst van eten en koopt vooral op lage prijs en gemak.

Wereldwijd gaat de toenemende ‘welvaart’ gepaard met afnemende gezondheid. Niet-duurzaam, ongezond en goedkoop fastfood leidt tot ongezonde voedselpatronen. Meer dan 50% van de chronische ziekten zijn al voedsel gerelateerd. Twee miljard mensen kampen met overgewicht. Daar staat tegenover dat 800 miljoen mensen iedere dag honger hebben, terwijl we meer dan 30% van ons voedsel weggooien.

De TransitieCoalitie Voedsel heeft daarom ambitieuze doelstellingen, zoals minder vlees en meer groente, (veel) minder toevoeging van suiker, vet en zout aan voedsel. Maar ook een accentverlegging in het belastingstelsel van arbeid naar belasting op consumptie, vervuiling van grondstoffen en materialen. En artsen moeten voedsel- en leefstijladvies centraal stellen in hun dienstverlening aan patiënten.

Concurreren op kwaliteit, smaak en voedingswaarde

En ketens moeten in de toekomst concurreren op waarde-creatie (kwaliteit, smaak, voedingswaarde, dierenwelzijn en ecosysteemdiensten) en niet eenzijdig op efficiëntie/laagste prijs.

Gerenommeerde instellingen als de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, het Rathenau Instituut,Voeding Leeft, vooraanstaande wetenschappers als Jan Rotmans, Jaap Seidell en Klaas van Egmond en bedrijven als Wessanen, Hutten Catering, Gulpener en Ekoplaza behoren tot de ruim 100 ondertekenaars van de beleidsvisie van de TransitieCoalitie. En uiteraard draagt Koppert Cress deze boodschap ook graag uit!

Onstuitbare groei chronisch zieken

Niet alleen de onstuitbare groei van chronisch zieken (oa Diabetes 2, ziekte van Crohn, Reuma, obesitas en MS) maar ook de verschraling (uitputting) van onze landbouwgronden vraagt om een voedselrevolutie. Bij ons is tegenwoordig sprake van een monocultuur die ten koste gaat van de biodiversiteit en de kwaliteit van de bodem. Met gift en meer mest wordt dit proces nog eens verslechterd.

De TransitieCoalitie Voedsel heeft een aantal principes opgesteld om het tij te keren en waar de activiteiten en de deelnemers zich aan moeten verbinden: