Zoeken

Mijn droom Baan

Werken aan en voor een gelukkig leven

Maand

februari 2018

Waarom TransitieCoalitie Voedsel?!

Een van de vele mooie initiatieven waar Koppert Cress zich graag voor inzet is de TransitieCoalitie Voedsel. In korte tijd hebben ruim 100 pioniers zich rondom Willem Lageweg (voormalig directeur MVO Nederland) verzameld. Zij streven naar een gezond leven op een gezonde planeet; voor iedereen. Een nobel streven, maar dat is geen vanzelfsprekendheid meer.

Veel burgers zijn onvoldoende in staat duurzamer en gezond te leven of hebben hiervoor het geld niet voor over. De consument raakt in toenemende mate vervreemd van de herkomst van eten en koopt vooral op lage prijs en gemak.

Wereldwijd gaat de toenemende ‘welvaart’ gepaard met afnemende gezondheid. Niet-duurzaam, ongezond en goedkoop fastfood leidt tot ongezonde voedselpatronen. Meer dan 50% van de chronische ziekten zijn al voedsel gerelateerd. Twee miljard mensen kampen met overgewicht. Daar staat tegenover dat 800 miljoen mensen iedere dag honger hebben, terwijl we meer dan 30% van ons voedsel weggooien.

De TransitieCoalitie Voedsel heeft daarom ambitieuze doelstellingen, zoals minder vlees en meer groente, (veel) minder toevoeging van suiker, vet en zout aan voedsel. Maar ook een accentverlegging in het belastingstelsel van arbeid naar belasting op consumptie, vervuiling van grondstoffen en materialen. En artsen moeten voedsel- en leefstijladvies centraal stellen in hun dienstverlening aan patiënten.

Concurreren op kwaliteit, smaak en voedingswaarde

En ketens moeten in de toekomst concurreren op waarde-creatie (kwaliteit, smaak, voedingswaarde, dierenwelzijn en ecosysteemdiensten) en niet eenzijdig op efficiëntie/laagste prijs.

Gerenommeerde instellingen als de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, het Rathenau Instituut,Voeding Leeft, vooraanstaande wetenschappers als Jan Rotmans, Jaap Seidell en Klaas van Egmond en bedrijven als Wessanen, Hutten Catering, Gulpener en Ekoplaza behoren tot de ruim 100 ondertekenaars van de beleidsvisie van de TransitieCoalitie. En uiteraard draagt Koppert Cress deze boodschap ook graag uit!

Onstuitbare groei chronisch zieken

Niet alleen de onstuitbare groei van chronisch zieken (oa Diabetes 2, ziekte van Crohn, Reuma, obesitas en MS) maar ook de verschraling (uitputting) van onze landbouwgronden vraagt om een voedselrevolutie. Bij ons is tegenwoordig sprake van een monocultuur die ten koste gaat van de biodiversiteit en de kwaliteit van de bodem. Met gift en meer mest wordt dit proces nog eens verslechterd.

De TransitieCoalitie Voedsel heeft een aantal principes opgesteld om het tij te keren en waar de activiteiten en de deelnemers zich aan moeten verbinden:

Rotterdam maakt werk van vitale stad

IMG_4707.jpgMet “Denk Gezond010, Doe Gezond010” vraagt de gemeente Rotterdam meer aandacht voor een gezonde leefstijl. En toeval of niet deze week publiceerde het Parool deze week een open brief met de oproep maatregelen te nemen om de groei van fastfoodketens en het aanbod van snoep en suikerhoudende dranken in openbare ruimte aan banden te leggen. De brief was ondertekend door vooraanstaande wetenschappers, wethouders van de grote steden en het Voedingscentrum.

Voorwaarden stellen aan voedselaanbod

Elke gemeente kan voorwaarden stellen aan het voedselaanbod op scholen en eisen stellen bij inkoopcontracten, aanbestedingen en in subsidievoorwaarden over het aanbod van gezond eten en drinken. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen wordt hier in deze open brief aandacht voor gevraagd, nu overgewicht, maar ook ondervoeding (bij ouderen) als een tsunami door de grote steden trekt.

Rotterdam houdt van Doen en Aanpakken. Deze week werd Olympiër Patrick van Luijk (200 meter sprint) benoemd tot ambassadeur door wethouder Sven de Langen (zie foto). Symbolisch werd het estafettestokje overgegeven aan de bijna 150 ondernemers, beleidsmakers, sport en zorgprofessionals en voedingsexperts om het gedachtegoed verder uit te dragen via onder meer nudging (verleiding), in de wijken, via Feyenoord City en bewegen op het werk.

Namens Koppert Cress was ik gevraagd mee te denken over een concreet campagneplan om Rotterdam vitaler te krijgen met voeding. In een stad waar het helaas eerder regel dan uitzondering is dat inwoners slechts 125 gram groente en fruit per dag eten dan de minimum voorgeschreven hoeveelheid van 250 gram is dat een grote uitdaging.

In onze groep werd de vitaliteit ‘aangejaagd’ door Variatie in de keuken, een kenniscentrum voor gezonde voeding. Een groot compliment voor deze club dat iedereen na onze deelsessie een concrete bijdrage wilde leveren.

Expertise Koppert Cress

De benzineketen Total gaat echt werk van maken om ongezonde producten niet of nauwelijks te promoten en stopt daarentegen veel energie in gezonde snacks. Een grote AH vestiging in Delfshaven, maar ook een zorgcentrum wil graag gebruik maken van onze expertise hoe Koppert Cress dagelijks honderden medewerkers een aantrekkelijke lunch met 200 gram groente kan serveren.

Diergaarde Blijdorp bereidt een gezond schoolpakket voor. Het sportbedrijf herijkt zijn aanbod. Maar ook de Markthal doet mee. Dit icoonproject van Rotterdam wordt tegenwoordig gedomineerd door donuts, fastfood en snoepgoed. En dat baart zorgen.

Het streven is dat we symbolisch het estafettestokje doorgeven wanneer we starten met een campagne of actie zodat we de stad Rotterdam kunnen besmetten met onze initiatieven. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Ongezond eten is veel goedkoper (en winstgevender voor de horeca). En vooral de jeugd is vaak al verslaafd aan suiker en vet.

Student en Voeding is daarom bereid voorlichting te geven aan scholieren. Maar ook professor dr. Liesbeth van Rossum (Erasmus MC en medeoprichter van Centrum Gezond Gewicht) staat al in de startblokken onze plannen verder uit te dragen.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑