c3gno6bxuae9wzfIk ben deze week geïnspireerd door de nationale Voedseltop waar Rob Baan zijn missie (Nederland de gezondste delta) mocht uitdragen. Zelf probeerde ik op regionaal niveau tijdens de werkbijeenkomsten van de Zuid-Hollandse Voedselfamilie en die van de Floriade (Food 2020) in Almere de visie van Koppert Cress verder uit te dragen.

Er is nog een lange weg te gaan, maar het is fascinerend en motiverend om te zien hoeveel bondgenoten er zijn en welke krachten er ontwikkeld kunnen worden. En hoeveel grote en vooral inspirerende ondernemers dit geloof met ons verder willen uitdragen!

Graag zoom ik in dit blog in op het huiswerk dat Pepik Henneman van Meneer de Leeuw samen met Merten Nefs en PJ Beers heeft gedaan op de vraag of in hoe verre Zuid-Holland autonoom voedsel lokaal zou kunnen produceren.

In dit verstedelijkte gebied met 130.000 ha landbouwgrond (veen, klei en zand) wonen 3,6 miljoen mensen. Zelfs als we geen vlees meer zouden eten, zou dat niet lukken, zo concludeert Pepik na de nodige deskresearch achter zijn computer. Afgelopen week maakten verschillende experts mij ook duidelijk we ons daarnaast grote zorgen moeten maken over verschraling van landbouwgrond. We putten ons potentieel uit, deels door bemesting. Akkerbouwers rijden tegenwoordig al met zachte banden met hun grote en zware  wagens over hun land om beschadigingen te beperken….

Pepik heeft daarnaast ook nagedacht om genoeg voedsel te produceren zonder het milieu nog zwaarder te belasten. De  land- en tuinbouwers in Zuid-Holland zouden dan meer groente, minder suikerbieten en minder bloemen moeten produceren. De grote omslag zit uiteindelijk in de productie van plantaardige vetten, koolzaadolie, granen en peulvruchten.

Die ruimte is er niet, tenzij de 4Maasvlakte rondom de Rotterdamse haven hiervoor kan worden aangewend. En dat sluit weer naadloos aan bij de toekomstvisie van visionair Prof dr. Jan Rotmans die de Rotterdamse haven wil transformeren van een logistiek knooppunt voor fossiele grondstoffen naar een voor nieuwe energiebronnen, zoals eiwit uit zeewier en insecten.

Tachtig procent lokaal voedsel in de provincie Zuid-Holland produceren zou uiteindelijk over twintig jaar mogelijk zijn, wanneer ook een deel van Zeeland een bijdrage kan leveren en het geproduceerde voedsel zoveel mogelijk lokaal wordt verhandeld en geconsumeerd. Zo is de overtuiging van Pepik en zijn team. De provincie zou daar nu al haar beleid op moeten afstemmen door nieuw vrij land eerst beschikbaar te stellen voor voeding en pas daarna voor natuur en recreatie.

Later met dit voorjaar gaan we met enkele grote voedselproducenten en andere stakeholders serieus nadenken we deze uitgangspunten kunnen verknopen met de ambitie van Koppert Cress om van Nederland de gezondste delta te maken. Wordt vervolgd dus!

In bijgaande inspiratievideo licht Pepik Henneman zijn ruwe berekening nader toe hoeveel mensen in Zuid Holland gezond en duurzaam met lokaal voedsel kunnen worden gevoed!