20170117_152846-1De Big Improvement Day is de positieve tegenhanger van Prinsjesdag. Alle deelnemers worden geacht met een goed idee, een goed contact en een goede actie naar huis te gaan.

Ook dit jaar heb ik, als gast van de gemeente Westland en directeur innovatie Maurice Westerwoudt van Winkelman-Van Hessen op het puntje van mijn stoel gezeten in het Circustheater van Scheveningen.

Dit jaar was Prof dr Jan Rotmans (transitiekunde) van de Erasmus Universiteit mijn linking pin. Hij is een van mijn favoriete visionairs en slaat de spijker op z’n kop met zijn spreuk “We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.’’

Ik mocht met enkele deelnemers aan de BID, onder regie van Rotmans, meepraten over de toekomst van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag waarin het Westland is ingeklemd.

Roadmap new economy

De mede oprichter van Urgenda heeft de opdracht een Roadmap new economy verder uit te werken voor deze metropool met 2,2 miljoen inwoners verspreid over 23 verschillende gemeenten.

Opvallend vind ik dat lokale belangen (Rotterdam versus Den Haag) steeds oppoppen, terwijl juist de kracht in cross overs zit en in nieuwe samenwerkingsvormen. Bij voorkeur ook over de grenzen van deze metropool.

Na afloop kreeg ik van Rotmans het verzoek samen met Rob Baan als ‘dwarsdenker’ met hem verder te praten over de plannen voor deze regio. Erg eervol, want de ambitie van deze hoogleraar komt overeen met de industrie revolutie die Rob Baan predikt. Massa en volume zijn voorbij. Het draait straks om hoogwaardige voeding die een bijdrage levert aan de gezondheid.

En dat is alleen mogelijk door specialisatie en dus samenwerking op het gebied van digitalisering, nieuwe energievormen, nieuwe technieken, distributie en financiering. ,,Alleen dan voorkom je dat deze regio een economisch mausoleum wordt’’, aldus Rotmans. ,,Het is een zeer kansrijk gebied, maar dan moet wel het roer om!’’ En dat geldt ook voor tal van wettelijke barrières die de circulaire economie nu nog tegenwerken.

In onderstaand filmpje licht Rotmans nog wat toe. (wordt zeker vervolgd!)